Padang, inioke.com–Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun pelajaran 2020/2021 di Sumbar sangat disesalkan Anggota Dewan Pendidikan Sumbar, Khairul…